Resultater fra stor dansk undersøgelse om hjemmearbejde

Med fokus på effektivitet, kvalitet og brugen af it

Baggrund for undersøgelsen

Mange virksomheder og ansatte benytter sig i dag af hjemmearbejde. Nogle er blevet pålagt at arbejde hjemme, andre har valgt det af egen fri vilje.

Som ansat, leder eller chef kan man måske have en fornemmelse af, hvordan det går rundt omkring på hjemmearbejdspladserne. Der afvikles jo af og til online-møder via Teams, Zoom mv. Men det betyder ikke nødvendigvis, at man har et retvisende billede af, hvordan brugerne har det med at arbejde på distancen. 

Flere it-chefer har af den grund efterlyst en mulighed for at undersøge, hvordan brugerne har det med at arbejde hjemme. Hos IT Optima har vi derfor udviklet en spørgeramme om hjemmearbejde. Resultaterne kan være med til at give et godt overblik over brugernes oplevelser med hjemmearbejde.

Scroll ned, og se nogle af de mange spændende resultater fra undersøgelsen. Måske bliver du overrasket over noget? God fornøjelse!

file_downloadDownload onepager om hjemmearbejde

Fremgangsmåde og metode

Data er indsamlet i 2021, og undersøgelsen bygger på svar fra ca. 4.300 brugere i private og offentlige organisationer. Resultaterne er repræsentative for organisationer med i alt ca. 25.000 ansatte.

Respondenterne i undersøgelsen har alle erfaring med hjemmearbejde og anvender it mindst 3 timer om dagen.

Har du yderligere spørgsmål til undersøgelsens fremgangsmåde eller resultater, er du velkommen til at ringe til IT Optima® på tlf. 7020 4747

Erfaring       Omfang       Årsager       Udfordringer       Kvalitet       Effektivitet        Systemer

Erfaring med hjemmearbejde

 

 

Knap 9 ud af 10 it-brugere har erfaring med hjemmearbejde

86% af brugerne, der anvender it mindst 3 timer om dagen, har erfaring med at arbejde hjemme. Du kan se mere om omfanget af hjemmearbejde lidt længere nede på siden.

Omfang af hjemmearbejde

Jo mere it i dagligdagen, des mere hjemmearbejde

Grafen viser, at jo mere man arbejder med it til daglig, des mere erfaring har man typisk med hjemmearbejde.

Det kan hænge sammen med, at jo mere administrativt arbejde man udfører, des nemmere er det at udføre sine arbejdsopgaver derhjemme. En social- og sundhedsassistent har naturligt sværere ved at udføre sit arbejde hjemmefra end indkøberen og økonomimedarbejderen.

 


 

 

Vi vil gerne arbejde endnu mere hjemme

Som det fremgår af graferne, ligger det nuværende gennemsnitlige omfang af hjemmearbejde på lidt over 1 dag om ugen (1,07 dag - svarende til 21,3% af den samlede arbejdstid). 63% arbejder pt. hjemmefra mindre end 1 dag om ugen, hvis man ser bort fra ekstraordinært hjemmearbejde grundet COVID-19.

I forhold til ønsket om det fremtidige omfang af hjemmearbejde ligger gennemsnittet på 1,40 dag om ugen (svarende til 27,6% af den samlede arbejdstid). Her ønsker mere end hveranden (53%) 1-2 hjemmearbejdsdage om ugen.


 

 

Op til 1 dag om ugen er for lidt. 2 eller flere dage om ugen er for meget

Kigger man på de respondenter, der pt. arbejder hjemme op til 1 dag om ugen, ønsker 70% mere hjemmearbejde i fremtiden (den gennemsnitlige ændring svarer til 1 ekstra hjemmearbejdsdag). 28% har angivet, at de ikke ønsker at ændre på omfanget af hjemmearbejde i fremtiden, og kun 2% ønsker mindre hjemmearbejde.

Blandt de it-brugere, der arbejder hjemme mere end 1 dag om ugen, ønsker 37% at bevare status quo. 54% ønsker mindre hjemmearbejde, og kun 9% ønsker endnu mere hjemmearbejde.

Primære årsager til hjemmearbejde

 

Mere ro og effektivitet, COVID-19 og fleksibilitet

I undersøgelsen har respondenterne svaret på, hvad der er de primære årsager til hjemmearbejde.

Som den hyppigste årsag har knap 3 ud af 4 tilkendegivet muligheden for at arbejde uforstyrret og dermed mere effektivt. Måske ikke så overraskende har mere knap halvdelen af respondenterne svaret, at COVID-19 er en af grundene til deres hjemmearbejde. Mere end hver tredje markerer behovet for fleksibilitet i hverdagen (læge, tandlæge, hente/bringe børn osv.) som en af de primære årsager.

Bemærk også at behov for reduceret transporttid (29%) og ønske om at arbejde uden for normal arbejdstid (20%) er vigtige årsager til hjemmearbejde.

Respondenterne har haft mulighed for at vælge op til 3 svar ud af 9 mulige på dette spørgsmål.

Største udfordringer ved hjemmearbejde

Vi mangler vores kolleger - og printeren!

Halvdelen (50%) af respondenterne savner social kontakt med kollegerne, når de har hjemmearbejde. Og mere end 1 ud af 3 (35%) oplever det som en udfordring at koordinere, samarbejde og dele viden med sine kolleger og ledere. Noget tyder altså på, at it-brugerne savner kolleger i dagligdagen, og at systemer som Teams, Zoom mv. ikke er helt tilstrækkelige - hverken socialt eller fagligt.

To andre betydelige udfordringer ved hjemmearbejde er manglende adgang til print (34%) og hjemmearbejdspladsens indretning (31%). 

Respondenterne har haft mulighed for at vælge op til 3 svar ud af 12 mulige på dette spørgsmål.

Kvalitet af hjemmearbejde

Brugerne og lederne er "næsten" enige om kvaliteten

9 ud 10 (90%) af brugerne vurderer, at kvaliteten af deres arbejde er mindst lige så god, når de arbejder hjemme, som når de er på kontoret. Over halvdelen (58%) vurderer endda, at arbejdskvaliteten er bedre, når de arbejder hjemme. 

En lidt lavere andel af lederne (82%) vurderer, at kvaliteten af medarbejdernes arbejde er på samme niveau eller højere, når de arbejder hjemmefra, sammenlignet med når de er på kontoret. 33% af lederne vurderer, at medarbejderne rent faktisk leverer en bedre kvalitet, når de arbejder hjemmefra.

Men hvorfor er kvaliteten lige så god, eller måske endda bedre, når der arbejdes hjemme? En hypotese er, at medarbejderne gemmer arbejdsopgaver, der kræver fred og ro til fordybelse, til den ugentlige hjemmearbejdsdag. Det vil være nærliggende at antage, at hvis medarbejderne altid arbejder hjemme, vil vi ikke se det samme høje kvalitetsniveau.

Effektivitet ved hjemmearbejde

 

Høj effektivitet ved hjemmearbejde

Når vi ser på effektiviteten ved hjemmearbejde, vurderer mere end 7 ud af 10 brugere (72%), at de er mere effektive, når de arbejder hjemme. Knap halvdelen (46%) af lederne mener, at medarbejderne er mere effektive, når de arbejder hjemmefra.

Kun 8% af brugerne mener, at de er mindre effektive, når de arbejder hjemme. Dobbelt så mange, 16% af lederne, vurderer imidlertid, at medarbejderne er mindre effektive, når de arbejder hjemmefra. 

Også her kunne hypotesen være, at medarbejderne gemmer arbejdsopgaver, der kræver fred og ro til fordybelse, til den ugentlige hjemmearbejdsdag. Det vil være nærliggende at antage, at hvis medarbejderne altid arbejder hjemme, vil vi ikke se det samme høje effektivitetsniveau.

Tilfredshed med it-systemer ved hjemmearbejde

 

 

Brugerne er tilfredse med it-systemerne ved hjemmearbejde

Knap 2 ud af 3 (62%) oplever, at systemerne fungerer lige så godt eller bedre, når de arbejder hjemmefra, som når de er på kontoret. Andelen af brugere, der oplever en dårlig performance hjemmefra, er dog næsten tre gange så høj som den andel, der oplever en bedre performance af systemerne ved hjemmearbejde (38% mod 14%).

keyboard_arrow_up